بازاریابی بیرونی چیست ؟

اصطلاحات رایج دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی بیرونی

Outbound Marketing

بازاریابی بیرونی، بازاریابی خروجی، بازاریابی برونگرا یا آوت‌باند مارکتینگ در واقع همان فرایند تبلیغات و بازاریابی پیوسته به روش مستقیم برای افزایش فروش محصولات است که از سال‌های دور آن را می‌شناسیم. در بازاریابی درونگرا مشتری یا کاربر است که سراغ شما می‌آید، ولی در بازاریابی برونگرا این شما هستید که سراغ مشتری می‌روید.

به اشتراک بگذارید

می خواهید با ما همکاری کنید ؟

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص خدمات دیجیتال مارکتینگ با ما تماس بگیرید .

817 40 386 051

داخلی 204

اصطلاحات مرتبط

Wiki