بازاریابی داخلی چیست ؟

اصطلاحات رایج دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی داخلی

Inbound Marketing

بازاریابی داخلی، بازاریابی ربایشی، بازاریابی درونگرا از اصطلاحات رایجی است که به عنوان معنای اینباند مارکتینگ به کار برده می‌شود. زمانی که مشتری از راه‌های مختلف سمت شما می‌آید قیف بازاریابی (قیف فروش) یا مسیری تحت عنوان سفر مشتری را پشت سر می‌گذارد. اگر در این مسیر با روش‌هایی غیر از تبلیغات مستقیم و با ارائه محتوای ارزشمند و کاربردی تلاش کنید تا مخاطب به مشتری تبدیل شود، این فرایند را بازاریابی ربایشی یا درونگرا (Inbound Marketing) می‌گویند.

به اشتراک بگذارید

می خواهید با ما همکاری کنید ؟

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص خدمات دیجیتال مارکتینگ با ما تماس بگیرید .

817 40 386 051

داخلی 204

اصطلاحات مرتبط

Wiki