بهینه سازی نرخ تبدیل چیست ؟

اصطلاحات رایج دیجیتال مارکتینگ

بهینه سازی نرخ تبدیل

Conversion Rate Optimization

همان طور که در بالا اشاره کردیم، نرخ تبدیل اهمیت زیادی دارد و نشان می‌دهد تا چه اندازه در ازای هزینه پرداخت شده برای تبلیغات، عملکرد موفقی داشته‌ایم و نرخ تبدیل ما چقدر بوده است. از این رو بهینه‌سازی نرخ تبدیل نیز اهمیت زیادی دارد.
بهینه سازی نرخ تبدیل یعنی مجموعه اقدامات و فرایندهای مختلفی که در بخش‌های متفاوت انجام می‌دهیم تا نرخ تبدیل ما به بیشتری میزان خود برسد.

به اشتراک بگذارید

می خواهید با ما همکاری کنید ؟

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص خدمات دیجیتال مارکتینگ با ما تماس بگیرید .

817 40 386 051

داخلی 204

اصطلاحات مرتبط

Wiki