نرخ تبدیل چیست ؟

اصطلاحات رایج دیجیتال مارکتینگ

نرخ تبدیل

Conversion Rate

شما با انواع روش‌های تبلیغاتی و بازاریابی خود در فضای آنلاین و با استفاده از ابزارهای دیجیتال دنبال یک هدف مهم هستید، اینکه در نهایت کاربران اقدام مورد نظر شما را انجام دهند. مهمترین اقدامی که انتظار دارید خرید محصولات است، ولی گاهی می‌تواند شامل ثبت نام، پرکردن فرم، شرکت در یک رویداد، دانلود یک فایل یا نصب اپلیکیشن مورد نظر شما باشد.
به طور کلی نرخ تبدیل یعنی تعداد افرادی که از بین کل کاربران وارد شده به سایت، اقدام مورد نظر شما را انجام داده‌اند. درصد نرخ تبدیل به صورت زیر محاسبه می‌شود:

  100×(تعداد کل بازدیدکنندگان/ تعداد بازدیدکنندگانی که اقدام موردنظر را انجام داده‌اند) = نرخ تبدیل

به اشتراک بگذارید

می خواهید با ما همکاری کنید ؟

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص خدمات دیجیتال مارکتینگ با ما تماس بگیرید .

817 40 386 051

داخلی 204

اصطلاحات مرتبط

Wiki